Phuong Bui's articles

Hợp tác đào tạo – Tuyển dụng CNTT giữa BraveBits và TechMaster

Read More

Từ Facemash tới Songmash: Mình đã biến một ý tưởng say xỉn của Mark Zuckerberg trở thành của mình như thế nào? (Phần I)

Read More

Những niềm vui nho nhỏ khi support khách hàng tại PageFly

Read More

Phần 1: Array Method (7 phương thức thường được sử dụng)

Read More

Chia sẻ về việc support khách hàng tại PageFly

Read More

Let’s make a great impact together

Be a part of BraveBits to unlock your full potential and be proud of the impact you make.