BraveBits Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng. Bạn sẽ học được gì khi gia nhập team?

Read More

Bản tin số 39 – Tháng 4, khi tiếng ve vẫn là ẩn số

Read More

Bản tin BraveBits số 38 – Những ngày cuối xuân

Read More

Shopify meetup đầu tiên tại Việt Nam – Recap.

Read More

Bản tin số 37: Bravebits 8/3 ngày đặc biệt

Read More

Bản tin số 36: Hỗ trợ cộng đồng. Hỗ trợ khách hàng.

Read More

Bản tin số 35 – Tháng 2, hậu tết, điều chưa nói

Read More

Bản tin BraveBits số 34: Thách thức mới

Read More

Bản tin số 33: Tâm sự ngày cuối năm

Read More

Bản tin số 32: BraveBits mùa đông không lạnh

Read More

Bản tin 31: BB đã được 10 tuổi. BB “đi bão”…

Read More

Bản tin 30 – Quốc tế phụ nữ Việt Nam

Read More

Let’s make a great impact together

Be a part of BraveBits to unlock your full potential and be proud of the impact you make.