Ban tin so 40: Team Building, Phỏng Vấn và PageFly milestone.

Read More

BraveBits Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng. Bạn sẽ học được gì khi gia nhập team?

Read More

Bản tin số 39 – Tháng 4, khi tiếng ve vẫn là ẩn số

Read More

Bản tin BraveBits số 38 – Những ngày cuối xuân

Read More

Shopify meetup đầu tiên tại Việt Nam – Recap.

Read More

Bản tin số 37: Bravebits 8/3 ngày đặc biệt

Read More

Bản tin số 36: Hỗ trợ cộng đồng. Hỗ trợ khách hàng.

Read More

Bản tin số 35 – Tháng 2, hậu tết, điều chưa nói

Read More

Bản tin BraveBits số 34: Thách thức mới

Read More

Bản tin số 33: Tâm sự ngày cuối năm

Read More

Bản tin số 32: BraveBits mùa đông không lạnh

Read More

Bản tin 31: BB đã được 10 tuổi. BB “đi bão”…

Read More

Let’s make a great impact together

Be a part of BraveBits to unlock your full potential and be proud of the impact you make.