BraveBits phát triển văn hoá lấy khách hàng là trọng tâm

Khách hàng luôn là mối ưu tiên hàng đầu trong sự phát triển của mỗi công ty, với mỗi sản phẩm được tạo ra đều hướng tới mục đích đáp ứng được nhu cầu của khách hàng nhằm thuyết phục họ trở thành những khách hàng trung thành.

Trong bối cảnh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và tình hình dịch bệnh trên toàn cầu làm thay đổi hành vi và nhu cầu của khách hàng, thì mỗi công ty cần thay đổi nhanh chóng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhanh hơn cùng với những trải nghiệm tốt hơn để có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh.

Tại BraveBits lãnh đạo công ty đã và đang mong muốn xây dựng một văn hóa hướng tới khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm trong chiến lược phát triển.

Để xây dựng được văn hoá lấy khách hàng làm trung tâm cần có thời gian và nhiều yếu tố xung quanh, và để truyền tải thông điệp tới mỗi nhân viên cũng như mong muốn mang tới cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm có được những trải nghiệm tốt nhất, công ty đã có những hành động thực tế trong thời gian qua như tổ chức lớp học Customer Experience từ chuyên gia trải nghiệm khách hàng, cùng những buổi chia sẻ trong công ty với mong muốn giúp nhân viên có thêm kiến thức về khách hàng để có thể mang tới trải nghiệm tốt nhất, Và hơn nữa qua những chương trình đó thì mỗi người nhân viên có thể hiểu được kỳ vọng từ công ty với mỗi người trong quá trình làm việc của cần có tư duy hướng tới khách hàng.

BraveBits tổ chức lớp đào tạo quản trị trải nghiệm khách hàng cùng chuyên gia Nguyễn Dương

Tại BraveBits từ những sản phẩm đầu tiên bên cạnh quá trình phát triển sản phẩm luôn hướng tới nhu cầu khách hàng, thì chính sách chăm sóc, hỗ trợ khách hàng luôn được chú trọng ngay từ khi một sản phẩm ra đời và điều này luôn được ghi nhận và đánh giá cao từ những khách hàng sử dụng sản phẩm. 

Chăm sóc khách hàng vẫn luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc mang tới một trải nghiệm tích cực cho khách hàng và đặc biệt khi sử dụng sản phẩm PageFly. Để khẳng định sự quan trọng đó, mỗi người tại BraveBits từ giám đốc, các leader cho tới nhân viên đều trực tiếp tham gia vào quá trình hỗ trợ khách hàng.  

Quá trình hỗ trợ khách hàng ngoài việc giúp khách hàng nhận được những giá trị lớn nhất từ sản phẩm, thì quá trình hỗ trợ khách hàng, mỗi người nhân viên đều có cơ hội làm việc trực tiếp với khách hàng qua đó hiểu hơn được những nhu cầu từ khách hàng và áp dụng trực tiếp vào các chương trình quảng bá cũng như phát triển sản phẩm.

Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng vẫn luôn đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển và để khẳng định tầm quan trọng đó thì tại BraveBits, mỗi người từ các Leader cho tới Giám đốc đều cần trực tiếp tham gia vào hỗ trợ khách hàng. 

Việc trực tiếp hỗ trợ khách hàng giúp khách hàng khai thác được tốt nhất những giá trị từ sản phẩm mang lại, hơn nữa trong công việc này, mỗi người nhân viên đều có cơ hội làm việc trực tiếp với khách hàng qua đó hiểu hơn được những nhu cầu từ khách hàng và áp dụng trực tiếp vào các chương trình quảng bá cũng như phát triển sản phẩm.

Như khẳng định và mong muốn xây dựng văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm, để thực hiện được điều đó ngoài việc tạo điều kiện và cơ hội cho mỗi nhân viên, công ty luôn kỳ vọng ở mỗi người nhân viên có thể tạo cho mình một tư duy hướng tới khách hàng.

Tại BraveBits là một designer khi bắt đầu thiết kế một sản phẩm bạn có thể bắt đầu với câu hỏi ai sẽ là người dùng sản phẩm này và nó mang lại lợi ích gì. Một người marketer có thể bắt đầu với câu hỏi chiến dịch marketing này mang lại lợi ích gì cho khách hàng, hoặc khi viết bài một bài hướng dẫn sử dụng sản phẩm có thể tự hỏi bài viết này có này có dễ hiểu và hữu ích cho khách hàng không?

Có thể đơn giản là khi bắt đầu một công việc mỗi người có thể tự đặt câu hỏi: khách hàng của mình là ai?, khách hàng sẽ được lợi ích gì? Và từ đó phát triển công việc dựa trên đáp án tìm thấy từ câu hỏi đó.

Xây dựng văn hoá lấy khách hàng làm trung tâm là một định hướng đúng khi chúng ta đang sống trong thời đại của khách hàng, khách hàng có nhiều sự lựa chọn và dễ dàng bị thu hút bởi những lời đề nghị hấp dẫn từ những nhà cung cấp khác nhau, với mỗi trải nghiệm tốt hoặc tiêu cực khách hàng có thể dễ dàng chia sẻ điều đó cho toàn thế giới.

Vì vậy công ty luôn kỳ vọng mỗi cá nhân có thể là cầu nối truyền tải những trải nghiệm tốt nhất và có thể trao đi giá trị lớn hơn sự mong đợi cho khách hàng.

Chỉ khi đó thì sự phát triển của công ty mới có thể bền vững và lâu dài.

Comments

Let’s make a great impact together

Be a part of BraveBits to unlock your full potential and be proud of the impact you make.